fläcka ruotsista suomeksi

fläcka, skamfila, besudla, skada

  1. hapettuma, tummentuma

fläcka, orena, smutsa ner, skita ner

  1. likainen, ruma

smutsa ner, fläcka

  1. epäpuhdas