förmoda ruotsista suomeksi

förmoda, förutsätta

  1. otaksua

förmodan

  1. arvelu, arvaus, olettamus, otaksuma

förmodan, hypotes

  1. olettamus, hypoteesi

förmodan

  1. olettamus, väite

förmoda

  1. arvailla

förmoda, gissa

  1. ennakkoluulo, otaksuma, oletus

anta, förmoda

  1. ajatus