förhindra ruotsi > suomi

hämma, avstyra, förhindra

  1. rajoittaa, estää

förhindra, avstyra

  1. estää

förhindra, förebygga

  1. estää, ehkäistä

stävja, förhindra

  1. takapolvi, polvi

förhindra

  1. este, tukos, sulku, saarto

  2. kortteli

förhindra, gäcka, gå i vägen för, korsa

  1. sulkea, tukkia