företrädesvis ruotsista suomeksi

huvudsakligen, företrädesvis, i synnerhet

  1. pääosin, suurimmaksi osaksi, pääasiassa, etupäässä, pääasiallisesti, pitkälti

  2. pääosin, suurimmaksi osaksi, pääasiassa, etupäässä, pääasiallisesti, pitkälti