ensemble ruotsista suomeksi

ensemble

  1. kokonaisuus

  2. asukokonaisuus

  3. yhtye, ensemble