dra upp med rötterna ruotsi > suomi

utrota, tillintetgöra, dra upp med rötterna

  1. poistaa