detalj ruotsista suomeksi

detalj, enskildhet

  1. pilasteri

detalj detaljer

  1. yksityiskohta, detalji

beskriva detaljerat, gå in på detaljer, räkna upp, specificera

  1. komennus

detalj, känsla för detaljer

  1. kosketus, tyyli, epävirallinen tatsi