bromsa ruotsista suomeksi

bromsa

  1. murskata; loukuttaa flax; vaivata to knead

  2. äestää

stoppa, bromsa

  1. jarru