bokföring ruotsista suomeksi

bokföring, räkenskap

  1. kirjanpito, laskentatoimi

register, liggare, kassabok, huvudbok, bokföring, loggbok, dagbok

  1. tilikirja