avstyra ruotsi > suomi

hämma, avstyra, förhindra

  1. rajoittaa, estää

förhindra, avstyra

  1. estää