alltså ruotsista suomeksi

följaktligen, således, sålunda, alltså

  1. täten, siten, niin, näin

alltså, då, i så fall

  1. niin