รวมไปถึง = ruam pai thung sc=Thai ruotsista suomeksi