åter ruotsista suomeksi

åter-

  1. jälleen jälleen-, uudestaan

av och an, fram och tillbaka, fram och åter, hit och dit

  1. edestakaisin

återigen, än en gång, en gång till, på nytt, ånyo, åter, å nyo

  1. mennä mennä edestakaisin

igen, ånyo, åter, på nytt, å nyo

  1. edestakainen