även ruotsista suomeksi

även om, oavsett

  1. vaikkakin

  2. vaikkakin

fastän, även om

  1. vaikka, joskin

  2. vaikka, joskin

även om, ehuru, om än, låt vara

  1. vaikka, vaikkakin, joskin

även om, fast, fastän

  1. vaikka, (if there's negation after though) vaikkakaan

också, även, med, ock

  1. myös, -kin

även, ens, till och med

  1. jopa, edes

  2. jopa, edes

  3. jopa, edes