trata romaniasta suomeksi

trata, negocia

  1. neuvotella

trata

  1. käsitellä

  2. käsitellä

  3. kohdella

trata, îngriji

  1. hoitaa

trata

  1. käsitellä

ospăta, trata

  1. tarjota