obișnuit romaniasta suomeksi

uzual, obișnuit

  1. tavallinen

obișnuit obișnuit (la, cu), acomodat acomodat (la, cu)

  1. tottunut + illative case

cotidian, obișnuit, banal

  1. päivittäinen, jokapäiväinen

obișnuit, normal, uzual

  1. säännönmukainen

obișnuit, uzual, comun

  1. normaali

  2. yleinen, tavallinen

  3. yhteisomaisuus

  4. yhteinen