general romaniasta suomeksi

general-locotenent

  1. yleensä, yleisesti

general de brigadă

  1. yleis-

general-maior

  1. kenraaliluutnantti

guvernator general

  1. prikaatikenraali, prikaatinkenraali (old)

generalist, generalistă

  1. kenraalimajuri

generalizare

  1. pääjohtaja, ylijohtaja

  2. yleinen kaava

  3. oikeuskansleri chief legal advisor to govt, valtakunnansyyttäjä chief prosecutor

  4. pääkirja

director general, DG

  1. avoin yhtiö