a monta romaniasta suomeksi

a monta, a ridica

  1. ominaisuus