Mikä rimmaa 'kampusalue' sanan kanssa?

Ylimpänä näet riimit, jotka ovat lähimpänä "kampusalue" sanaa. Mitä kauempana sana on "kampusalue" sanasta, sitä vähemmän se rimmaa.

kampusalue rimmaa näiden sanojen kanssa:

parkkeerausalue, tutkimusalue, talousalue, kampusalue, rauhoitusalue, majoitusalue, paikoitusalue, kaavoitusalue, kalastusalue, rangaistusalue, puolustusalue, vaikutusalue, jarrutusalue, asutusalue, haja-asutusalue, taajuusalue, onnettomuusalue, kasvillisuusalue, teollisuusalue

tehdasalue, vihollisalue, talvehtimisalue, pysäköimisalue, esiintymisalue, yksityisalue, liitosalue, levähdysalue, risteysalue, viljelysalue, lähetysalue, kehitysalue, ryhmitysalue, äänestysalue, virkistysalue, hälytysalue, näkyvyysalue, terävyysalue, hyökkäysalue

alue, maa-alue, erämaa-alue, piha-alue, raja-alue, suoja-alue, ruuhka-alue, huvila-alue, ula-alue, satama-alue, valuma-alue, asuma-alue, markkina-alue, reuna-alue, napa-alue, vapaakauppa-alue, mäkitupa-alue, vaara-alue, vuokra-alue, osa-alue, ranta-alue, toiminta-alue, nautinta-alue, varuskunta-alue, riista-alue, tulva-alue, sadealue, murrealue, saastealue, painopistealue, lievealue, katvealue, lähialue, levikkialue, kaupunkialue, jokialue, keskialue, tukialue, maalialue, kielialue, tullialue, välialue, toimialue, sotatoimialue, slummialue, kasarmialue, viinialue, aarnialue, äänialue, vierialue, merialue, leirialue, naapurialue, tunturialue, äärialue, vesialue, toleranssialue, pysäköintialue, myyntialue, kotialue, omakotialue, mandaattialue, diskanttialue, kalottialue, järvialue, ydinalue, elinalue, asuinalue, sydänalue, elämänalue, tuhoalue, rannikkoalue, rivitaloalue, pientaloalue, puutaloalue, kuloalue, kuuloalue, painoalue, varoalue, bassoalue, katoalue, sietoalue, vaihtoalue, poronhoitoalue, aaltoalue, lyhytaaltoalue, pitkäaaltoalue, hallintoalue, itsehallintoalue, asuntoalue, varastoalue, toistoalue, vuoristoalue, puistoalue, keittoalue, viheralue, sulkualue, suojelualue, soidensuojelualue, luonnonsuojelualue, vaihtelualue, taistelualue, ulkoilualue, hakkuualue, suualue, vastuualue, öljyalue, myrskyalue, viljelyalue, viininviljelyalue, näyttelyalue, retkeilyalue, pesimäalue, eräalue, metsäalue, suojametsäalue, leirintäalue, tehtäväalue, ympäristöalue, vesistöalue