vieille femme ranska > suomi

vieille, vieille dame, vieille femme

  1. akka