vieille dame ranskasta suomeksi

vieille, vieille dame, vieille femme

  1. daami