vieille ranska > suomi

vieille, vieille dame, vieille femme

  1. akka

vieille

  1. ämmä

vieille fille

  1. harppu

  2. vanhapiika

vieux jeu, de la vieille école

  1. vanhapiika

used before the noun vieux, vieille

  1. kehrääjä