venir ranska > suomi

venir à l'esprit, passer par la tête

  1. tulla mieleen, muistua mieleen, juolahtaa mieleen

à venir, prochain

  1. tuleva, lähestyvä

venir à expiration, toucher à sa fin, expirer, venir à manquer

  1. päättyä, loppua

  2. päättyä, loppua