transformer ranska > suomi

transformer

  1. käämi, kela

  2. käämintä, kelaus

changer, se transformer, muter biology

  1. muunnos

changer, transformer

  1. muunnos

changer, se transformer, muter biology

  1. perusta

changer, transformer

  1. siipisulka