sponsor ranskasta suomeksi

sponsor, commanditaire Quebec

  1. tukeminen, sponsorius

with respect to money sponsoriser, financer, parrainer, patronner

  1. tuki, sponsorointi