sournois ranskasta suomeksi

rusé, roublard, sournois

  1. kiero, katala, petollinen

sournois, fourbe

  1. petollinen, epärehellinen

sournois

  1. petollinen, vilpillinen

sournois, malin, rusé, matois

  1. ovela

sournois

  1. ovela