sitoutumaton ranskaksi

puolueeton, sitoutumaton

  1. non-aligné

sitoutumaton

  1. indépendant