se retirer ranska > suomi

retirer se retirer

  1. vetäytyä

  2. vetäytyä

se retirer

  1. perääntyä, vetäytyä

retirer se retirer

  1. luovuttaa, lopettaa

retirer se retirer, prendre sa retraite

  1. lopettaa lopettaa joltakin päivältä

retirer se retirer, replier se replier, battre en retraite

  1. perääntyminen