sammutin ranskaksi

sammutin, käsisammutin

  1. extincteur