resetoida ranskaksi

palauttaa palauttaa alkutila alkutilaan, resetoida

  1. remettre à zéro, réinitialiser