réviser ranska > suomi

revoir, réviser

  1. kerrata, kertailla in an indifferent manner