quelques ranskasta suomeksi

quelques

  1. muutama, jokunen

quelques-uns

  1. muutama, jokunen

quelques, deux ou trois...

  1. asiakas, kanta-asiakas