laitteisto ranskaksi

laitteisto

  1. appareil

laite, laitteisto, koneisto, mekanismi, aparaatti

  1. quincaillerie

laitteisto

  1. arme à feu