droite ranskasta suomeksi

rive droite

  1. oikea ranta

extrême droitier, extrême-droite

  1. äärioikeistolainen

segment de droite

  1. jana

droit, droite

  1. terve

de droite

  1. oikea, oikeanpuoleinen

à droite

  1. oikeistolainen, oikea

  2. oikealla

droite

  1. aivan

  2. eikö niin

ligne droite

  1. oikein