divin ranskasta suomeksi

divin

  1. jumalallinen

  2. jumalainen

  3. jumalainen

divin, divine

  1. taivaallinen, jumalallinen, taivainen

  2. ylimaallinen, pyhä

  3. yli-inhimillinen, jumalainen