demander ranska > suomi

demander

  1. pyytää

  2. pyytää, anoa

demander, prier

  1. pyytää, anoa

demander, avoir besoin de, requérir, nécessiter

  1. vaatia

demander, ordonner

  1. pyytää, käskeä

demander, inviter, proposer

  1. kutsua

demander en mariage

  1. kosia

demander, poser une question

  1. aikoa

demander

  1. kysyä