chercher ranskasta suomeksi

pinailler, chercher la petite bête, chicaner, chipoter

 1. nipottaa

chercher les poux

 1. nyppiä loinen loisia

chercher

 1. touhuilla, temppuilla, sählätä

 2. parjata

chercher, rechercher

 1. katsoa (ylös), katsella (ylös)

chercher, fouiller

 1. etsiä, hakea

chercher

 1. sanomaton, sanoinkuvaamaton

 2. tamponi; haavaside (for wounds)

ramener, rapporter, aller chercher

 1. etsintä

prendre (qqn en voiture), chercher

 1. nostaa, poimia

 2. maksaa

chercher

 1. vastata

 2. etsiä

ramener, chercher

 1. katsoa

 2. katsominen

 3. hakea, noutaa

 4. ryhtyä + infinitive III illative