élever ranskasta suomeksi

élever, transcender, promouvoir, exalter

 1. kohottaa

élever

 1. nostaa, kohottaa

 2. tuoda ylös

élever, lever

 1. kasvattaa

élever

 1. nostaa

 2. kerätä

objecter, protester, s'élever s'élever contre

 1. korottaa

t-checkr élever à la troisième puissance

 1. korotus

élever, adopter

 1. tehdä poikkeus, antaa erivapaus, vapauttaa (jostakin)

monter, s'élever

 1. paitsi

élever

 1. muotoilla kuutioksi

 2. vaalia, hoivata

élever au carré

 1. edistää, kiihdyttää