à droite ranskasta suomeksi

à droite

  1. oikeistolainen, oikea

  2. oikealla