zestawiać puola > suomi

pasować, zestawiać, dorównywać

  1. sopia yhteen, täsmätä