wyjście puolasta suomeksi

wyjście ewakuacyjne, wyjście pożarowe

  1. paloportaat

wyjście

  1. ulospääsy, uloskäynti

  2. uloskäynti

  3. lähtö

  4. johtaa