szkielet puolasta suomeksi

szkielet

  1. kehikko

szkielet, kościec

  1. viitekehys, kehikko

szkielet

  1. luuranko