skalować się <!-- was \"skalować się\" - assumed inflected form or vocalised spelling suomi > puola