rozmaity puola > suomi

różny, rozmaity, różnorodny

  1. sekalainen

rozmaity, różnorodny, różny

  1. monitahoinen, monipuolinen

odmienny, rozmaity

  1. monipuolinen, moninainen, kirjava

różny, rozmaity

  1. erilainen

odmienny, niezwykły, rozmaity, inny

  1. erilainen, toisenlainen