puoliintumisaika puolaksi

puoliintumisaika

  1. czas połowicznego rozpadu, okres połowicznego rozpadu