prowadzić puola > suomi

prowadzić dochodzenie

 1. tutkain

abstract wodzić, oncrete wieść, prowadzić, poprowadzić, zaprowadzić, doprowadzać, przeprowadzać

 1. lyijy

kierować, prowadzić, poprowadzić, zaprowadzić, doprowadzać, przeprowadzać, wskazywać, pokazywać

 1. luoti

kierować, prowadzić, dowodzić, przewodzić, poprowadzić

 1. riviväli

prowadzić, przewodzić, poprzedzać

 1. riviväli

prowadzić

 1. lyijylevy

prowadzić się

 1. lyijykatto

prowadzić

 1. lyijy

prowadzić, przewodzić, poprzedzać

 1. täyttää lyijyllä, peittää lyijyllä, täyttyä lyijyyn, peittyä lyijyyn

prowadzić

 1. johdattaa, opastaa, ohjata

przodować, prowadzić

 1. johdattaa, opastaa, johtaa

prowadzić

 1. johtaa, vetää