potoczny puolasta suomeksi

kolokwialny, potoczny

  1. arkikielinen, puhekielinen

  2. arkikielinen, puhekielinen

język wernakularny, język potoczny

  1. arkikieli, kansankieli, puhekieli