opetuksellinen puolaksi

pedagoginen; opetuksellinen, opetusopillinen

  1. pedagogiczny