kalveta puolaksi

kalveta

  1. blady

  2. śmietana