hulluus puolaksi

hulluus

  1. obłęd, niepoczytalność

  2. szaleństwo, obłęd

  3. obłęd

  4. głupota

  5. geek